MINA BÖCKER

MINA BÖCKER OCH ARTIKLAR OM HISTORIA, RIDDARORDNAR, GENEALOGI OCH HERALDIK anges här nedan.

Dagbok från UD, vol 2

ISBN: 9789198079029

DAGBOK FRÅN UD innehåller dagboksanteckningar från min tid i UD (1966-1988).

Vem ville t ex stoppa eller ”mildra” protestnoten till Sovjetunionen den 26 april 1983, efter ubåtskränkningarna i Hårsfjärden i oktober 1982? Enligt många fanns det inga ubåtar alls! Och framförallt inte sovjetiska! Det var ”minkar” och ”Väst” som kränkte oss!

Hur troligt är det?

Dagbok från UD, vol 1

ISBN: 9789198079005

DAGBOK FRÅN UD innehåller dagboksanteckningar från min tid i UD (1966-1988).

Vem ville t ex stoppa eller ”mildra” protestnoten till Sovjetunionen den 26 april 1983, efter ubåtskränkningarna i Hårsfjärden i oktober 1982? Enligt många fanns det inga ubåtar alls! Och framförallt inte sovjetiska! Det var ”minkar” och ”Väst” som kränkte oss!

Hur troligt är det?

Folkungar och korsriddare

Skara Stiftshistoriska Sällskaps skriftserie nr 26, Skara 2006

ISBN 91-975873-1-1

 

 

En historisk, genealogisk och heraldisk bok om gamla familjer i Västergötland.

 

Mellan liljan och sjöbladet – Gamla släkter i Västergötland, Del 1:1 (790 sidor),

Skara Stiftshistoriska Sällskaps skriftserie nr 40, Skara 2008

ISBN 978-91-977365-2-7

Författaren Bo J. Theutenberg genomför i Mellan Liljan och Sjöbladet en spännande färd från nutid ner i västgötsk forntid. I ruinen efter Gärdhems kyrka i Västergötland finns en magnifik lilja på en av de "liljestenar" som sedan urminnes tider legat i 1100-talskyrkans kor. Författaren sammankopplar Gärdhemsliljan med den lilja som fördes som ett heraldiskt vapen av flera gamla Västgötasläkter. Andra släkter förde ett sjöblad i sitt vapen. Kring temat Mellan liljan och sjöbladet spinns en fascinerande berättelse som berör Västergötland samt hela det medeltida Sverige - likosm även Danmark och Norge. Två släkter, deras historia och deras avkomlingar behandlas särskilt ingående: Forstenasläkten (Torstensson) samt Vinstorpasläkten (Tysksläkten).

Mellan liljan och sjöbladet : källor, bilagor och register. Del 1:2 (514 sidor)

ISBN 978-91-977366-1-9

Skara Stiftshistoriska Sällskaps skriftserie nr 49, Skara 2009

Volym 1:2 innehåller en omfattande dokumentation till volym 1:1 i form av bilagor, noter, käll- och litteraturförteckning, kartor, genealogiska tebeller samt register över i boken avbildade heraldiska vapen samt ortnamns-, person- och släktregister.

Heliga Birgitta och Västergötland

Skara Stifts-historiska Sällskaps skriftserie nr 11, Skara 2003

ISBN 91-974235-5-6

 

Birgitta är en av medeltidens märkligaste personligheter och en av sin samtids mest inflytelserika kvinnor. Skara stiftshistoriska sällskap vill genom denna bok, som i 16 artiklar behandlar Birgitta i allmänhet och Birgitta och Västergötland i synnerhet, fästa uppmärksamheten på en kvinna som fascinerat troende och icke troende i snart 700 år.

 
Heliga graven till Västergötland

Skara Stiftshistoriska Sällskaps skriftserie nr 12, Skara 2003

ISBN 91-974235-7-2

 

Författaren, ambassadören och professorn Bo J Theutenberg berättar i boken om det kristna riddarväsendets uppkomst, om de olika ordnarna och korstågen man deltog i.

 
Doktor Johannes Copp von Raumenthal

Skara Stiftshistoriska Sällskaps skriftserie nr 14, Skara 2003

ISBN 91-974235-9-9

 

Johannes Copp var från början medicine doktor och kejserlig hovmedikus i Prag. Han bryter med sin fäderneärvda katolska tro och lämnar sitt kloster för att ansluta sig till Luther och den reformerta rörelsen De böhmiska bröderna.Han lämnar hastigt Prag och kommer 1555 till Kalmar för att bli Gustav Vasas läkare.

Det är om Johannes Copp, hans barn och avkomlingar i Västergötland och Östergötland denna bok handlar, och den blir på så sätt en värdefull biografi och kyrkohistoria om den oroliga tid som 1500-talets senare hälft är i vårt land.

Biskopen och törntaggen

Skara Stiftshistoriska Sällskaps skriftserie nr 15, Skara 2004

ISBN 91-975004-0-2

 

 

 

 

 
Hielp Maria – en bok om biskop Brynolf Gerlaksson

Skara Stiftshistoriska Sällskaps skriftserie nr 21, Skara 2004

ISBN 91-975004-6-1

 

Biskop Brynolf III Gerlaksson var biskop i Skara under 27 år, från 1478 till dess han avled den 24 april 1505. Då det nu gått 500 år sedan hans död vill Skara stiftshistoriska sällskap lyfta fram denne betydelsefulle biskop som betytt mycket för Skara stift och därmed även för Västergötland.Brynolf som även har kallats den siste västgötske renässansfursten, färdigställde biskopsborgen Läckö och biskopshuset på Säckestad och möjligen Brunnsbo. Han byggde biskopsborgen i Husaby och där lät han även måla sina företrädare sam rimma en dikt för var och en av dem.

 
Gudhems kloster

Skara Stiftshistoriska Sällskaps skriftserie nr 44, Skara 2009

ISBN 978-91-977365-6-5

 

Gudhems kloster var ett av ganska många svenska cistercienserkloster ofta daterat till 1161. På denna plats levde nunnor de gudsvigdas liv i bön och arbete. Klosterrörelsen har som kanske inget annat påverkat Sverige och dess historia. Genom kyrkans etablering i Sverige bands detta område samman med den övriga kontinenten, inte bara organisatoriskt utan också kulturellt. Genom munkar och nunnor fördes de senaste landvinningarna på olika områden hit. Genom reformationen upphörde detta kulturella utbyte. Denna bok vill ge olika perspektiv på Gudhems klosters historia liksom på klosterlivet över huvud taget.

 
Kyrka, kultur, historia

Skara Stiftshistoriska sällskaps skriftserie nr 69, Skara 2012

 

Funderingar kring Snorre Sturlassons färd över Göta älv vid fallen i Stora Ed (Trollhättan) 1219 och "triclinium" i Hallen/Templet i Gamla Uppsala, publ i Kyrka, kultur, historia - en festskrift till Johnny Hagberg (sid 443-481)

 
På jakt efter eskarbunkeln i den Heliga graven kyrka i Jerusalem och i London

Skara stiftshistoriska sällskaps medlemsblad 2012:4

 

 

 
Språk och lag

En Vänskrift till Per-Axel Wiktorsson på 70-årsdagen 16 mars 2007, Skara 2007

ISBN 978-91-976688-2-8)

 

 

Ett intressant fynd i B 59

Folkrätt och säkerhetspolitik

Bo J Theutenberg

NORSTEDTS JURIDIK, Sverige

ISBN 91-186787-2-6

 

I denna bok rekapitulerar Bo Johnson Theutenberg viktiga punkter i sitt författarskap i folkrätt och säkerhetspolitik. Några viktigare och principiellt bärande studier har här, tillsammans med nyutarbetade kommentarer, sammanfogats till en helhet. Sammanställningen belyser den för vår säkerhet så väsentliga frågan hur, och i vilken omfattning, folkrätten kan bidra till att skydda ett litet neutralt land. Folkrätten är central i vår säkerhets- och neutralitetspolitik. 

 

© 2015 by BO J THEUTENBERG

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now